img1

Zwrot wadium. Wszystko co musisz wiedzieć o zwrocie wadium krok po kroku

Zwrot wadium następuje po zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, w której oferent dopełnił obowiązków wynikających z udziału w postępowaniu, a także w sytuacji, gdy w czasie trwania postępowania wycofał się ze złożonej oferty. 

Zwrot wadium

Wadium zwracane jest po zakończeniu postępowania, tj. po wyłonieniu wykonawcy lub po unieważnieniu postępowania, a także w sytuacji, gdy oferent wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu zwracane jest w formie pieniężnej, w formie wypłaty gotówki lub przelewu bankowego, natomiast wadium wniesione w formie gwarancji wadialnej lub gwarancji bankowej w postaci oryginału dokumentu gwarancji. W praktyce dokument gwarancji wadialnej nie jest zwracany ofertowi. Ponowne użycie gwarancji wadialnej jest niemożliwe, ponieważ gwarancja zawsze wystawiana jest dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W niektórych przypadkach wadium zwracane jest w podwójnej wysokości o czym pisaliśmy w artykule pt. „Czy wadium przepada?”.

Wadium co do zasady nie jest zwracane automatycznie. Wadium zwracane jest na wniosek oferenta o zwrot wadium, którego wzór możecie pobrać tutaj. Wypełniony wniosek należy przedłożyć zamawiającemu. Można to zrobić w formie elektronicznej przesyłając skan oraz w formie papierowej wysyłając lub dostarczając na adres zamawiającego podpisany dokument. Pomimo, że obieg dokumentów w formie skanów staje się coraz popularniejszy warto złożyć wniosek o zwrot wadium w oryginale, np. przesłać pocztą tradycyjną na adres zamawiającego.

Termin zwrotu wadium

Wadium zwracane jest przez zamawiającego po zakończeniu postępowania przetargowego, tj. po wyłonieniu wykonawcy lub po unieważnieniu postępowania, a także w sytuacji, gdy oferent wycofa złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zwrot wadium następuje niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o zwrot wadium. Określenie niezwłocznie nie jest zdefiniowane co oznacza, że termin, w którym powinien nastąpić zwrot wadium nie jest określony konkretnym czasem np. 3 dni lub 7 dni.  Termin ten co do zasady oznacza natychmiastową realizację wniosku o zwrot wadium. Należy pamiętać, że w toku trwającego postępowania dla zamawiającego najważniejsza jest obsługa przetargu i zapytań oferentów, a następnie wyłonienie najkorzystniejszej oferty. Jeśli w toku trwania postępowania przetargowego oferent zdecyduje się wycofać ofertę powinien złożyć stosowną informację o wycofaniu oferty, a wraz z nią wniosek o zwrot wadium. 

Zamawiający najpóźniej po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty dokona zwrotu wadium.

Co należy zrobić krok po kroku

1. Pobierz wniosek: tutaj.

2. Wypełnij wniosek – podaj dane zamawiającego, oferenta oraz dane identyfikujące postępowanie publiczne o udzielenie zamówienia.

3. Wydrukuj dokument w dwóch egzemplarzach i podpisz.

4. Zachowaj jeden egzemplarz dla siebie.

5. Zeskanuj dokument i wyślij do zamawiającego na adres poczty elektronicznej.

6. Zapakuj dokument w kopertę i złóż w siedzibie zamawiającego lub prześlij dokument za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej.

Czytaj także

Tagi: wadium, zwrot wadium, gwarancje wadialne, gwarancje przetargowe