img1

Jak wygląda wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej

Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa ma postać dokumentu w formie papierowej lub cyfrowej. Niezależnie od formy gwarancja to dokument. zawierający określone elementy i zapisy, dzięki którym jest powszechnie akceptowany i stanowi alternatywę dla wadium wyrażonego w pieniądzu. Z czego się składa i jakie istotne elementy zawiera?

Treść gwarancji wadialnej

Gwarancja ubezpieczeniowa, a dokładnie jej treść, nie jest wprost zdefiniowana przepisami prawa. Wykształciła ją praktyka rynkowa. Ubezpieczyciel zobowiązuje się w takiej gwarancji, że jeśli spełnią się określone warunki zapłaty, spełni świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta oznaczonego w treści dokumentu gwarancji. Oznacza to wprost, że ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty wadium w określonych sytuacjach, np. gdy oferent wycofa z podpisania umowy po rozstrzygnięciu przetargu.

Gwarancja wadialna wzór

Nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący wzór gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej. Istnieją zaś zapisy, które są niezbędnym elementem dokumentu gwarancji wadialnej. Są to:

Przykładowa gwarancja wadialna