img1

Gwarancja wadialna w formie elektronicznej. Co musisz wiedzieć i na co trzeba zwrócić uwagę

Postępująca w większości dziedzin naszego życia cyfryzacja wprowadza ułatwienia, dzięki którym oszczędzamy czas, pieniądze, lepiej rozumiemy obowiązki obywatelskie a niekiedy coraz częściej podchodzimy do nich z cierpliwością. Im więcej spraw możemy załatwić przez Internet tym dla nas lepiej, szczególnie jeśli sprawy te dotyczą prowadzonego biznesu, a precyzyjnie rzecz ujmując udziału w przetargach, w których wymagane jest wniesienie wadium i spełnienie szeregu czasochłonnych formalności.

Wadium w formie gwarancji wadialnej

Wadium to określona suma pieniędzy składana na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji, która zabezpiecza interesy stron. Z wadium mamy do czynienia przede wszystkim w przetargach publicznych, ale nie zawsze jest ono obligatoryjne. Wysokość wadium określane jest indywidualnie i wynosi maksymalnie 3% szacowanej wartości zamówienia. Wadium wnoszone jest w chwili złożenia oferty. Więcej o wadium przeczytacie w naszym artykule pt. „Co to jest wadium?”.

Wadium może zostać wniesione w pieniądzu lub inne formie określonej w przepisach prawa, czyli np. w formie gwarancji wadialnej bankowej lub gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej, w tym gwarancji wadialnej w formie elektronicznej. O zaletach i wadach różnorodnych form wadium pisaliśmy w artykule pt. „Wadium w pieniądzu czy gwarancja wadialna? Co jest lepsze?”.

Gwarancja wadialna w formie elektronicznej

Gwarancja wadialna w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to dokument, który najczęściej ma postać papierową, który w oryginale stanowi załącznik do składanej przez oferenta oferty w czasie trwania przetargu. Obok tradycyjnej papierowej formy gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa) występuje także w formie elektronicznej w postaci pliku podpisanego podpisem elektronicznym, który pomimo licznych wątpliwości wynikających z obowiązujących przepisów prawa czyni ją dokumentem powszechnie honorowanym.

Na co należy zwrócić uwagę wybierając gwarancję wadialną w formie elektronicznej?

Gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa) w formie elektronicznej, aby była honorowana musi zawierać wszystkie elementy stosowane dla tego typu dokumentów, w szczególności zobowiązanie gwaranta do zapłaty zatrzymanego przez zamawiającego wadium w ściśle określonych sytuacjach, które zostały określone w przepisach prawa. Gwarancja wadialna w formie elektronicznej musi zostać wystawiona w formie pliku i opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób, który zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu elektronicznego, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji wadialnej. Oczywiście sam plik z gwarancją wadialną w formie elektronicznej musi zostać przekazany do zamawiającego podobnie jak pozostałe pliki z ofertą, oświadczeniami i innymi dokumentami. Przed wysłaniem pliku warto sprawdzić czy plik jest poprawny, tzn. czy otwiera się i właściwie wyświetla treść. Wysłanie uszkodzone pliku może być podstawą do wykluczenia oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kiedy warto stosować gwarancję wadialną w formie elektronicznej?

Gwarancja wadialna w formie elektronicznej zarówno gwarancja bankowa jak i gwarancja ubezpieczeniowa jest formą dokumentu stosowaną w przetargach przeprowadzanych w formie elektronicznej. Gwarancję wadialną w formie elektronicznej stosuje się wyłącznie w postępowaniach prowadzonych w formie elektronicznej. Elektroniczna forma prowadzenia postępowania stała się wyjątkowo popularna. Zgodnie z zapowiedziami rządu od 1 stycznia 2021 to właśnie forma elektroniczna prowadzenia przetargów zastąpi tradycyjna papierową. Warto już teraz pomyśleć o wyposażeniu się w kwalifikowany podpis elektroniczny.

Gdzie można nabyć gwarancję wadialną w formie elektronicznej?

Gwarancję wadialną w tym gwarancję wadialną w formie elektronicznej możecie kupić na stronie gwarancje24.pl. Proces zakupu przebiega sprawnie przez Internet bez wychodzenia z domu lub biura, a sam oryginał dokumentu, w formie elektronicznej lub papierowej, dostarczany jest pod adres wskazany adres mailowy lub siedziby firmy.

Czytaj także

Tagi: gwarancja wadialna, wadium, gwarancja elektroniczna