img1

TUW Medicum z cofniętym zezwoleniem

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane TUW Medicum w dniu 20 października 2015 roku na prowadzenie działalności w grupach ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Komisja Nadzoru Finansowego wycofała zgodę na działalność Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum w następujących grupach ubezpieczeń działu II: 1 – wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 2 – choroby, 3 – casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, 7 – przedmiotów w transporcie, 8 – szkód, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3–7, spowodowane przez żywioły, 9 – pozostałych szkód rzeczowych, 10 – OC posiadaczy pojazdów lądowych, 12 – OC ogólnej, 14 – kredytu, 15 – gwarancji ubezpieczeniowej, 16 – ryzyk finansowych oraz 18 – assistance.

Zgodnie z art. 172 ust. 12 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przedmiotowa decyzja jest natychmiast wykonalna. Wobec powyższego TUW Medicum od dnia doręczenia decyzji nie może w szczególności zawierać nowych umów ubezpieczenia i udzielać gwarancji ubezpieczeniowych.

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej Towarzystwa przedstawiciele firmy oświadczyli, że nie zgadzają się z przedmiotową decyzją organu nadzoru i będą się od niej odwoływać w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Co z gwarancjami wadialnymi w gwarancje24.pl?

Decyzja podjęta przez KNF pozostaje bez wpływu na gwarancje wadialne sprzedawane przez Gwarancje24 sp. z o. o. za pośrednictwem strony WWW gwarancje24.pl. Gwarancję wadialne są oferowane we współpracy z UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń SA i są dostępne dla klientów za pośrednictwem strony gwarancje24.pl.

Czytaj także

Tagi: TUW Medicum, TUW Medicum KNF, TUW Medicum gwarancje