img1

Wadium w przetargach w 2020

Czy i w ogóle nowe prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w wadium? Jakiej wysokości wadium będzie obowiązywać w przetargach w 2020 roku? Zapraszamy do lektury.

Wadium

Wadium to określona suma pieniędzy składana na poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy w ramach przetargu lub aukcji. Wadium stosowane jest nieobligatoryjnie w przetargach organizowanych przez instytucje publiczne oraz firmy prywatne. Więcej o wadium pisaliśmy artykule pt. „Co to jest wadium?”, do którego przeczytania zachęcamy.

Wysokość wadium

Wysokość wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zostało określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa i wynosi od 0,5% do 3% przewidywanej wartości zamówienia. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy liczone bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalane przez zamawiającego, oczywiście z należytą starannością.

Przykład wyliczenia kwoty wadium

Poniżej prezentujemy przykład ustalenia kwoty wadium dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przykładowe postępowanie dotyczy dostawy sprzętu medycznego o wartości 140 000 euro (614 180,00 zł bez VAT) przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i jest podzielone na 4 części.

Wysokość wadium dla części 1

Wysokość wadium dla części 2

Wysokość wadium dla części 3

Wysokość wadium dla części 4

Wysokość wadium w 2020

Wadium w 2020 roku pozostanie na niezmienionym poziomie od 0,5% do 3% wartości zamówienia netto (bez podatku VAT). Zmiany w wysokości wadium zostaną wprowadzone 1 stycznia 2021 roku, na podstawie podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych.

Czytaj także

Tagi: wadium, przetargi, gwarancje wadialne