img1

Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa jest lepsza od bankowej?

Być może uznacie, że to stronnicze wskazywać na przewagę jednego rozwiązania nad drugim, ale w istocie każde z nich ma swoje wady i zalety, które w zależności od prowadzonej działalności czynią gwarancję wadialną ubezpieczeniową lepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Oto kilka argumentów przemawiających za ubezpieczeniową gwarancją wadialną. Zapraszamy do lektury.

#1 Nie trzeba angażować środków firmy w kwotę wymaganego w przetargu wadium

To największy atut gwarancji wadialnej. Gwarancja wadialna właśnie do tego służy. Zastosowanie gwarancji wadialnej pozwala zastąpić przelew kwoty wadium, który należy wnieść w przetargu na dokument. To oczywiście w wielkim uproszczeniu, ponieważ najpierw należy uzyskać rzeczoną gwarancję, jednak w istocie gwarancja wadialna „zastępuje” pieniądz, a zatem stanowi poważną alternatywę i ułatwia udział w przetargach przede wszystkim firmom, których nie stać na mrożenie środków w wadiach. To zaleta, którą daje nam zarówno gwarancja wadialna ubezpieczeniowa i gwarancja wadialna bankowa.

#2 Koszt udzielenia gwarancji

Gwarancja wadialna kosztuje. To forma polisy, która zobowiązuje wystawcę (gwaranta, czyli np. bank lub firmę ubezpieczeniową) do zapłaty wadium w określonych przypadkach. Za tę formę wsparcia naszych wysiłków w składaniu ofert w przetargach musimy zapłacić. Koszt udzielenia gwarancji wadialnej bankowej jest wyższy niż koszt udzielenia gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej (porównanie ofert PKO BP SA i gwarancje24 sp. z o. o. w dniu 11 grudnia 2019 roku). Całkowity koszt zakupu gwarancji w banku to około 850 zł w porównaniu z gwarancją ubezpieczeniową, za którą musimy zapłacić 290 zł. Różnica jest bardzo duża na korzyść gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej.

#3 Uzyskanie gwarancji wadialnej

Pamiętajmy, że mówimy o gwarancji wadialnej, formie polisy, która niesie za sobą zobowiązania, w szczególności regres, a zatem obowiązek zwrotu kwoty wadium, którą ubezpieczyciel czy bank zapłaci za nas np. w sytuacji gdy wygramy przetarg, a nie będziemy chcieli podpisać umowy. Oznacza to, że musimy być zdolni do zapłaty tego zobowiązania, a zatem uzyskanie takiej formy wadium wiąże się z koniecznością weryfikacji, która ma na celu określenie czy gwarancję wadialną możemy kupić czy nie. Tego typu weryfikacje znane są doskonale z produktów bankowych takich jak kredyt. W przypadku gwarancji wadialnej jest podobnie. Zarówno ubezpieczyciel jak i bank weryfikują firmę, która ubiega się o gwarancję z tą różnicą, że weryfikacja prowadzona przy procedowaniu gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej odbywa się przez Internet i trwa chwilę, a w banku trwa nawet 7 dni. Szybka weryfikacja firmy aplikującej o gwarancję wadialną to ogromna korzyść. Tu ponownie korzystniejsza okazuje się być gwarancja wadialna ubezpieczeniowa przed bankową.

#4 Sposób uzyskania

Bankową gwarancje wadialną można uzyskać udając się do placówki banku, który oferuje taki produkt, w którym dodatkowo znajduje się stanowisko do obsługi firm. W przypadku ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej mamy dwie opcje: wizytę w placówce lub zakup gwarancji przez Internet. O ile ta pierwsza niczym nie różni się od wizyty w placówce banku o tyle ta druga jest doskonałym uproszczeniem, ponieważ możemy uzyskać gwarancję wadialną potrzebną do udziału w przetargu w zasadzie od ręki przez Internet bez dodatkowych dokumentów. Prosty sposób uzyskania gwarancji zdecydowanie daje przewagę gwarancji ubezpieczeniowej nad bankową.

#5 Maksymalna kwota wadium

Analizowana przez nas gwarancja wadialna bankowa dostępna jest do limitu 200 000 euro, około 854 000 zł. Gwarancja wadialna ubezpieczeniowa dostępna jest do limitu 50 000 zł. W tym aspekcie gwarancja bankowa zdecydowanie wygrywa z gwarancją ubezpieczeniową.

#6 Regres

Bardzo ważny temat, ponieważ dotyczy konieczności zwrotu wypłaconego przez gwaranta (np. ubezpieczyciela lub bank) wadium. Regres to zobowiązanie firmy, która uzyskała gwarancję, do zwrotu kwoty wadium w kilku określonych sytuacjach, przede wszystkich wtedy, gdy wygramy przetarg, ale nie podpiszemy umowy z zamawiającym. W takiej sytuacji zamawiający zatrzymuje wadium od gwaranta – firmy, która wystawiła nam gwarancję wadialną. Jeśli wnieśliśmy wadium w formie gwarancji zamawiający skorzysta z jej zapisów to znaczy zażąda zapłaty wadium od gwaranta (np. ubezpieczyciela lub banku), a ten, stosując regres zgodny z umową gwarancji, zażąda zapłaty od nas. Bank w praktyce dokona wypłaty wadium w krótkim czasie wykonując zapisy umowy bez dodatkowych analiz i pobierze należne mu środki od nas z konta (regres). Ubezpieczyciel natomiast, z uwagi na to, że jest firmą ubezpieczeniową, wniosek o wypłatę wadium potraktuje jak wniosek o wypłatę odszkodowania i obejmie go procedurami weryfikacyjnymi. To istotna przewaga. Dodatkowa weryfikacja żądania jest istotnym atutem dla nas.

Czytaj także

Tagi: gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, gwarancja wadialna, porównanie, zalety i wady