img1

Przetargi publiczne. Gdzie szukać informacji o ogłoszonych przetargach?

140 000 ogłoszeń o łącznej wartości 163,2 mld zł. Tak w telegraficznym skrócie wyglądał rynek zamówień publicznych w sektorze publicznym w 2017 roku. 86% wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia przeprowadzonych zostało w formie przetargu nieograniczonego, formie postępowania, w której udział może wziąć dowolna firma, która dowie się o trwającym postępowaniu. Dostęp do informacji o prowadzonych przetargach jest powszechny i wynika z przepisów prawa, które zobowiązują instytucje i przedsiębiorstwa państwowe do publikowania informacji o postępowaniach na stronach internetowych. Dotarcie do blisko 140 000 ogłoszeń, przetworzenie ich i wybór właściwego przetargu jest nie lada wyzwaniem. Jak przetwarzać tak ogromną ilość ogłoszeń? Gdzie szukać przejrzystych informacji o przetargach? Zapraszamy do lektury.

Informacje o przetargach

Strony internetowe instytucji i przedsiębiorstw państwowych oraz firm prywatnych

Podstawowym źródłem informacji na temat prowadzonych postępowań przetargowych są strony internetowe instytucji i przedsiębiorstw z sektora publicznego oraz strony internetowe firm prywatnych. To na nich każdy z wymienionych państwowych podmiotów ma ustawowy obowiązek publikowania treści ogłoszeń oraz dokumentów opisujących przebieg postępowania, w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówień (w skrócie SIWZ). Choć przeglądanie wszystkich stron instytucji wydaje się niemożliwe to właśnie z nich dowiemy się o trwających przetargach.

Portale branżowe

Zabranie i przetworzenie informacji o 140 000 postępowań przetargowych wymaga sporych zasobów, a co za tym idzie i nakładów finansowych. Wiedzą to firmy, które wyspecjalizowały się w gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o prowadzonych postępowaniach przetargowych i pozostałych formach postępowań o udzielenie zamówień. Tego typu repozytoria danych i ogłoszeń istnieją od wielu lat i są dostępne przez Internet w formie narzędzi do przeglądania informacji. Tego typu rozwiązania to ważne ułatwienie, które pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Zamiast przeglądać dziesiątki tysięcy stron zawierających nieskategoryzowane ogłoszenia możemy korzystać z jednej ze stron internetowych, które ułatwiają przeszukiwanie informacji i zapewniają dostęp do informacji źródłowej. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka tego typu narzędzi godnych uwagi:

Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności to kolejne repozytorium zawierające informacje o ogłoszonych postępowaniach. To internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia firm, które otrzymały środki finansowe na realizację projektów (beneficjenci). Baza prowadzona jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności odnosi się do beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i jest regulowana na poziomie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. W praktyce jest to obowiązek opublikowania informacji o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w bazie konkurencyjności. Korzystanie z tego narzędzia jest bezpłatne dla firm zainteresowanych udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz dla beneficjentów. 

Czytaj także

Tagi: przetargi, przetargi publiczne, ogłoszenia