img1

Wadium w pieniądzu czy gwarancja wadialna? Co jest lepsze?

Wadium wymagane w przetargach publicznych można złożyć w kilku różnych formach. Przedsiębiorcy mają szerokie spektrum form do wyboru. Zgodnie z obowiązującym prawem katalog form jest zamknięty, a wśród najpopularniejszych znajdują się: pieniądz, gwarancja bankowa, gwarancja wadialna. Poza nimi jest jeszcze kilka form rzadko stosowanych przez oferentów. My skupimy się na tych, po które przedsiębiorcy sięgają najczęściej i sprawdzimy ich zalety i wady.

Wadium w różnych formach

O formach wadium i tym czy jest pisaliśmy w ostatnim artykule pt. Co to jest wadium, który możecie przeczytać na blogu. W tym artykule skupimy się na zestawieniu trzech form wadium by porównać najistotniejsze parametry, które pod uwagę powinien wziąć przedsiębiorca. Aby nie były to tylko nasze wybory poprosiliśmy naszych Klientów o wskazanie najważniejszych parametrów, którymi kierują się lub kierowaliby się przy wyborze formy wadium. Wśród znalazły się:

Przystępujemy zatem do zestawienia tych cech by móc porównać formy wadium i wybrać optymalną.PieniądzeGwarancja bankowa [1]Gwarancja wadialna (Gwarancje 24)
Czas uzyskania wadiumPrzelew, 1 dzień [2]
Od 7 dni
1 dzień (30 minut dla gwarancji w formie elektronicznej)
Sposób uzyskania wadium
Przez Internet
Wizyta w placówce banku 
Przez Internet
Weryfikacja
Nie
Tak, automatyczna (online)
Tak, automatyczna (online)
Termin ważnościDo czasu zwrotu wadium, brak górnej granicy
Do 90 dni
Do 90 dni +15 dni ekstra
Poufność wadium
Nie
Informacja o wniesionym wadium (zaksięgowaniu środków na koncie zamawiającego) jest dostępna przez otwarciem kopert z ofertami.
Tak
Informacja o wniesieniu wadium (dostarczeniu oryginału dokumentu gwarancji bankowej) nie jest dostępna przez otwarciem kopert z ofertami – jest zawarta w komplecie zamkniętym w kopercie, przez co pozostaje poufna do czasu otwarcia kopert.
Tak
Informacja o wniesieniu wadium (dostarczeniu oryginału dokumentu gwarancji bankowej) nie jest dostępna przez otwarciem kopert z ofertami – jest zawarta w komplecie zamkniętym w kopercie, przez co pozostaje poufna do czasu otwarcia kopert
Limit kwoty
Do wysokości środków zgromadzonych przedsiębiorcy.
200 000 euro
50 000 zł
Koszt uzyskania wadium
1,5 zł +166,67 zł [3]
0,2%, nie mniej niż 150 zł za rozpatrzenie wniosku, 
200 zł za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji
500 zł wystawienie promesy
Od 290 zł/gwarancja[1] - Na podstawie PKO BP SA.
[2] - Założyliśmy, że przedsiębiorca posiada środki własne i nie musi ich pożyczać by wnieść wadium.
[3] - Koszt utraconego oprocentowania w wysokości 5%/12 miesięcy *2 (60 dni) od kwoty 20 000 zł.


Która forma wadium jest lepsza?

Każda z przedstawionych form wadium ma swoje wady i zalety, które powodują, że część form wadium pasuje do przetargów, których wartość zamówienia jest wysoka, inne do postępowań o mniejszym budżecie. W każdym jednak przypadku to wadium w formie gwarancji ma przewagę nad wadium w formie pieniądza – nie obciąża płynności finansowej, która dla małych, średnich i dużych firm jest bardzo istotna. Wadium w formie gwarancji znosi barierę jaką są środki potrzebne na wpłatę wadium, a to zwiększa konkurencyjność, ponieważ pozwala większej liczbie podmiotów na udział w przetargach publicznych. Najprostsze proceduralnie i najtańsze jest wadium wyrażone w pieniądzu pod warunkiem, że przedsiębiorca posiada wystarczającą ilość środków na koncie firmy i co najważniejsze jest skłonny zamrozić je na 14-60 dni, do czasu, aż zamawiający dokona zwrotu wadium po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Jeśli przedsiębiorca nie posiada środków potrzebnych na wniesienie wadium może uzyskać je w formie pożyczki lub kredytu, które niosą za sobą dodatkowe koszty, a przede wszystkim bezwzględny obowiązek spłaty zobowiązania wraz z kosztami niezależnie od wyniku postępowania. Jak się domyślacie mało kto z takich rozwiązań dzisiaj korzysta, ponieważ na rynku dostępne są różnego rodzaju gwarancje i poręczenia, które doskonale i skutecznie zastępują wadium w formie pieniądza.


Wadium w formie gwarancji

Gwarancja bankowa
To dobre rozwiązaniem dla większych graczy rynkowych, oferentów, którzy funkcjonują na rynku już jakiś czas, mogą pochwalić się obrotami i biorą udział w przetargach na duże szacowane kwoty zamówień, z czasem na złożenie ofert dłuższym niż 7 dni. 

Gwarancja wadialna
To gwarancja wystawiana przez firmy ubezpieczeniowe. To bardzo dobra forma wadium dla wszystkich przedsiębiorców, w szczególności małych, średnich i dużych firm, przede wszystkim dla tych, którzy dbają o płynności finansową, biorą udział w przetargach i nie chcą blokować własnych środków na czas postępowania, a także chcą nie ujawniać informacji o wniesieniu wadium. To rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym bardzo zależy na płynności, czasie i prostocie. To ostatnie ma szczególne znaczenie. Procedury przetargowe potrafią być bardzo angażujące i czasochłonne, dlatego uzyskanie wadium wymaganego w przetargu nie powinno być dodatkowym obciążeniem czasowym i finansowym dla przedsiębiorców.


Gwarancja do przetargu przez Internet

Wadium wnoszone w pieniądzu ma swoje wady, a pomimo to jest bardzo wygodne dla przedsiębiorców uczestniczących w przetargach publicznych. W praktyce wniesienie wadium w formie pieniądza sprowadza się do wykonania przelewu na konto zamawiającego, wydrukowania i załączenia do oferty noty memoriałowej potwierdzającej wykonanie przelewu na czas. Podobnie jest w przypadku gwarancji wadialnej, przede wszystkim tej dostępnej na platformie gwarancje24.pl. Procedura uzyskania gwarancji wadialnej jest bardzo podobna do przelewu. Cała operacja wykonana za pośrednictwem strony WWW gwarancje24.pl sprowadza się do kilku prostych kliknięć. Wnioskowanie, weryfikacja, płatność i wystawienie gwarancji odbywają się całkowicie przez Internet, a zakupiona gwarancja w krótkim czasie trafia w przesyłce kurierskiej pod wskazany adres. Wystawione gwarancje można odebrać także osobiście w warszawskiej placówce gwarancje24.pl lub w przypadku przetargów „elektronicznych” otrzymać ją w formie elektronicznej mailem. Dzięki technologii czas potrzebny do uzyskania wadium w formie gwarancji wadialnej jest zbliżony do czasu księgowania środków na koncie zamawiającego z tą różnicą, że w przypadku gwarancji wadialnej informacja o wniesionym wadium pozostaje poufna do czasu otwarcia kopert z ofertami, a na koncie firmy pozostają środki finansowe, które nie zostały zamrożone w wniesionym wadium. 

Czytaj także

Tagi: wadium w pieniadzu, wadium w gwarancji, gwarancja, wadium, gwarancja wadialna, co lepsze